Γ. Ιατρίδου 142 Καλλιθέα,

210-9355205.

TK 17576

email: psarlekinos@hotmail.com